Yaz aylarında çok fazla su kaybettiğinden dolayı, böbrek taşı için kolay bir mevsimdir.

Oda Klima, su kaybı, sık sık idrar çıkışı  metabolik atık ürünlerin konsantrasyonunu azalttığı  için, nispeten böbrek taşları oluşmaktadır..

Böbrek taşları sadece böbreklerde kalmaz. Taşlar bazen üreterde veya idrarda depolanır ve üreter taşları veya mesane taşları haline gelir. Bu durum idrar yolu taşları  olarak adlandırılır.

Taşların farklı sebeplerinden dolayı "taş" bileşimi de farklıdır. En yaygın olanları, yaklaşık% 80'in üzerinde olan kalsiyum oksalat taşları ve kalsiyum fosfat taşlarıdır.

Enfeksiyon, ürik asit taşları (% 10) ve taşların neden olduğu az sayıda genetik hastalığın neden olduğu inorganik alkali taşlarla (% 10 ila 15) takip edilir.

Ürolojik olarak belirtiler gösteren böbrek taşı rahatsızlığı  günümüzde,  doğal yollarla  ve yüksek başarı oranı ile "EŞKİNA BALIK TAŞI"  sayesinde temizlenmektedir.